Följeforskning om Drömlokalen
       
     
Följeforskning om Drömlokalen
       
     
Följeforskning om Drömlokalen

Under 2018 följde Ulrika Florin verksamheten på Drömlokalen på uppdrag av Kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun.

Syftet var att undersöka och beskriva Drömlokalens verksamhet, samt att förmedla inblickar i konstnärers arbete tillsammans med deltagare med olika funktionsvariation. Detta har gjorts genom att undersöka konstformer och praxis i verksamheten.

Via text och fotografi förmedlas konstnärers och deltagares arbete tillsammans. Studien förmedlar samtal och reflektioner över hur konstbaserade arbetssätt och metoder utvecklas för alla.

Rapporten “Det konstnärsdrivna alternativet - Drömlokalen” kan läsas här.