Drömlokalen

Drömlokalen drivs av konstnärer med stor erfarenhet av att arbeta i olika tekniker. Många av deras konstverk finns presenterade i offentliga miljöer och utställningsrum. Alla handledare har stor erfarenhet av och lyhördhet för att arbeta med personer med olika funktionsvariationer. De är särskilt utvalda för sin unika kunskap inom specifika konstområden.

foto-+Ziggy+Berglund.jpeg

Drömlokalen erbjuder en unik verksamhet där alla ges möjlighet att skapa utifrån sina individuella förutsättningar.Namnet Drömlokalen anspelar både på alla individers drömmar om att nå sin fulla potential och på ambitionen med själva lokalens utformning och möjligheter.

Alla, unga som gamla, med eller utan särskilda behov, får här under handledning av professionella konstnärer med yrkesbakgrund från både bildkonst- och teaterområdet, prova på samt fördjupa sig i olika konstformer. Dessa drömguider handleder skapandeprocesserna. De har lång erfarenhet av att experimentera med olika material, tekniker och använder sig av både traditionella som alternativa metoder.

I Drömlokalen jobbar vi för allas tillgänglighet.

För närvarande hyr Drömlokalen in sig i Dieselverkstaden vid Marcusplatsen i Sickla.

Aktuella kursdatum hittar du under fliken Nyheter

Anmälan till kurser görs till chris.floderer@gmail.com

Drömlokalen samarbetar med Studiefrämjandet, Zirkus Lokomotiv, Dieselverkstaden och Nacka Kommun